Webdesign voor bedrijven

Disclaimer

Disclaimer Webdesign voor bedrijven.

Versie geldig vanaf 06 augustus 2017

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

"Webdesign voor bedrijven" streeft ernaar om correcte en actuele informatie te verstrekken op haar website, maar wij geven geen garantie voor de volledigheid en nauwkeurigheid hiervan. De informatie op de site wordt geregeld zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden aangepast en aangevuld. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie die wij publiceren onvolledig of niet meer actueel is. Daarom kunnen uit de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.

Het gebruik van de informatie uit onze blog of kennisbank, veelgestelde vragen en andere media is geheel op eigen risico. Hoewel wij er naar streven om deze informatie accuraat en volledig te houden is deze uitsluitend ter kennisname. "Webdesign voor bedrijven" is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het gebruik maken van deze informatie.

De inhoud van deze site met alle daarin opgenomen gegevens zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, concepten, aangeboden producten, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Een uitzondering hierop vormt de informatie over templates, hiervan ligt het auteursrecht bij de aanbieder van de betreffende template. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van "Webdesign voor bedrijven" is het niet toegestaan om deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Prijzen op deze website zijn exclusief 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen en fouten.

"Webdesign voor bedrijven" aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in welk opzicht dan ook verband houdt met, het gebruik van haar site of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.